ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน เดิมเป็นสภาตำบลไผ่โทน ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่โทน จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2540 ปัจจุบันมีนายวิโรจน์ ยิงช้าง 
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สภาพทางภูมิศาสตร์
     องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ตั้งอยู่บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน โดยตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอ ระยะทางจากตำบลถึงอำเภอ ประมาณ 16 กิโลเมตร 
มีพื้นที่ประมาณ 144.74 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 90,462.50 ไร่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *