องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
ที่อยู่:
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
ตำบลไผ่โทน
ร้องกวาง
แพร่
54140
ไทย
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
086-4289922
ส่งอีเมล