วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 เม.ย. 2566สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2566
16 มี.ค. 2566สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2565
30 มี.ค. 2565รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่