1. ผู้กล่าวหา/ร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม

2. ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ถูกร้องเรียน

3. ข้อกล่าวหา/ร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม และ พฤติการณ์จากคำกล่าวหา/ร้องเรียน

4. วัน เวลา และ สถานที่เกิดเหตุ

5. พยานหลักฐานประกอบ