ที่อยู่ : 37 หมู่ที่ 2 บ้านไผ่โทน ถนน ยันตรกิจโกศล ตำบล ไผ่โทน อำเภอ ร้องกวาง แพร่ 54140
โทรศัพท์ :054-068866, 086-4289922
โทรสาร :054-068866
Websits :www.phaitone.com
Email :phaithon_55@hotmail.com
Email สารบัญ :saraban_065402208@dla.go.th
Facebook :phaitone.com

หมายเลขติดต่อภายใน

แผนที่ดาวเทียม