วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 มี.ค. 2566การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566
29 มี.ค. 2565ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565
13 พ.ย. 2564ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)