รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ประจำปี พ.ศ.2564 (1 เม.ย. 2564)
รายงานสรุปผลการรับเรื่่องร้องเรียน-ร้องทุกข์เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ประจำปี พ.ศ.2563 (1 ต.ค. 2563)
รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ประจำปี พ.ศ.2562 (1 ต.ค. 2562)