วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 เม.ย. 2566รายงานสรุปผลสถิติการเข้ารับบริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 (รอบ 6 เดือน)
16 มี.ค. 2566รายงานสรุปผลสถิติการเข้ารับบริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
28 มี.ค. 2565รายงานสรุปผลสถิติการเข้ารับบริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565
1 เม.ย. 2564รายงานสรุปผลสถิติเข้ารับบริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564)