วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 พ.ย. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
2 พ.ย. 2562สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563