ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 (10 ม.ค. 65)
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน มกราคม 2565(7 ม.ค. 65)
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ครั้งแรก (4 ม.ค. 65)
ซ้อมแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ อาคาร Turbine โรงไฟฟ้าแม่กระทิง (20 ธ.ค. 64)
กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เดือน ธันวาคม 2564 (3 ธ.ค. 64)
กิจกรรม Big Cleaning Day เดือน ธันวาคม 2564 (3 ธ.ค. 64)
กิจกรรม Big Cleaning Day เดือน พฤศจิกายน 2564 (5 พ.ย. 64)
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (22 พ.ย. 64)
กิจกรรมจิตอาสากับสถานีตำรวจภูธรไผ่โทน ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ติดธงแดง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (16 พ.ย. 64)
กิจกรรม Big Cleaning Day ณ ริมทางหลวง บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2 (3 ก.ย. 64)
กิจกรรม Big Cleaning Day ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
กิจกรรม Big cleaning day ณ วัดบ้านวังปิ้ง หมู่ที่ 4 (2 ก.ค. 64)
กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการจัดการขยะมูลฝอย (23 มิ.ย. 64)
รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (31 มิ.ย. 64)
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (4 มิ.ย. 64)
รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (29 พ.ค.64)
รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน เมษายน 2564 (29 เม.ย.64)