วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 มิ.ย. 2565กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนนายน 2565
ณ โรงเรียนบ้านไผ่โทน ตำบลไผ่โทน
5 เม.ย. 2565กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ประจำเดือนเมษายน 2565
ณ ทางหลวงหมายเลข 101 บริเวณบ้านปางยาว