ผู้เขียน: phaitone

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 สามารถชำระภาษีได้ภายในเดือน มกราคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ติดต่อสอบถาม โทร 086-4289922 ต่อ 108 หรือ 054-068866