ผู้เขียน: phaitone

โครงการฝึกอบรมเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ กิจกรรมป้องกันรักษาและควบคุถมไฟป่า และกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เข้าร่วมกิจกรรมพิธีตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ